Authority

Michał Piętniewicz

Poeta, krytyk, wykładowca akademicki. Autor czterech książek, licznych artykułów krytycznoliterackich. Laureat konkursów poetyckich, stypendysta prezydenta miasta Krakowa. Doktor nauk humanistycznych. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.