piotr gabriel skorupa

 piotr gabriel skorupa

Workshopy participant

Piotr Gabriel Skorupa urodził się w 1954 roku w Rybniku. Brał udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Rybnickich Dni Literatury i był redaktorem odpowiedzialnym gazety „Chodzą słuchy“.
Uczestniczył w wielu warsztatach twórczych, jak np.: Ogólnopolski