Magdalena Bartnik

 Magdalena Bartnik

-przenikliwie-splecione-prze-
-strzenie-niebo-wiklinowe-
-z-trzcin-wodą-ziemi-poszy-
-ciem-utkane-jedności-zaklęcie-
-trwania-mantra-napatrzenia-GROUPS
haiku |