Asia Kula

 Asia Kula

"Nie jesteśmy, by spożywać
Urok świata, ale po to,
By go tworzyć i przetaczać
Przez czasy jak bryłę złotą".

K.I. Gałczyński

j.kula@interia.eu