Ewa Rojek

 Ewa Rojek

(Służba zdrowia, DPS), zainteresowana, między innymi poezja (spotykamy się w małej grupie na warsztatach z Krzysztofem Siwczykiem), udział w Turnieju Jednego Wiersza, im. Rafała Wojaczka- dwa razy, Antropologia Wiatru- wyd.: Miniatura, i wydawnictwo.j.pl