Jan Koc z Niwki

 Jan Koc z Niwki

To pseudonim, pod którym kryje się Piotr Kocjan. Utwory jego pod nazwiskiem Kocjan, można znaleźć na wielu forach poetyckich. Mieszka w dzielnicy Sosnowca Niwka, stąd taki nick. Wydał jeden tomik wierszy.