Paulina Basia Perczak

 Paulina Basia Perczak

nieobecna tu, zapatrzona tam...