Jerzy Marcinkowski

 Jerzy Marcinkowski

SLA Student

Pochodzi z Sanoka. Żyje w Krakowie. Autor wierszy (Poszli zdobywać świat), opowiadań (Zbiór nieskończony) i tekstów piosenek (Noc nie kończy dnia).GROUPS