Jerzy Marcinkowski

 Jerzy Marcinkowski

SLA Student

Pochodzi z Sanoka. Żyje w Krakowie. Poprawny marzyciel. Pisze wiersze (Poszli zdobywać świat), opowiadania (Zbiór nieskończony) i teksty piosenek (Noc nie kończy dnia).GROUPS