(IPOGS, Walls) odszedł w dniu poezji

author:  Jerzy Marcinkowski
5.0/5 | 7


odszedł w dniu poezji
w nocy poezji na pożegnanie
spróbuj opiewać okaleczony
świat rozbrzmiało
w strzelistej przestrzeni 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: