(IPOGS, Walls) Czy szybszy bieg za marzeniami

author:  Jerzy Marcinkowski
5.0/5 | 7


Czy szybszy bieg za marzeniami
prędzej przyniesie spełnienie?
A gdy cel daleko i nie jesteś
długodystansowcem?
Czy warto? 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
15.12.2017,  A.L.

My rating

My rating: