Agnieszka Morańska -Roeder

 Agnieszka Morańska -Roeder

AKCJA PODARUJ KSIĄŻKĘ RAFELOWI
Kochani kolejna akcja nasza dla Rafaela połączona z Antologią odsłona 2. Mówimy teraz o Akcji „Podaruj książkę Rafaelowi” część II. Poeci, pisarze, którzy chcieliby podarować książkę dla Rafaela proszę o kontakt ze mną!