Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie. Tłumaczenia wierszy polskich autorów na język angielski - Marek Marciniak.Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach