Warsztaty Emultipoetry

I. WARSZTATY POETYCKIE E-MULTIPOETRY
(TUTAJ OBEJRZYJ OPINIE, ZDJĘCIA i materiały Z WARSZATÓW)


Przeznaczenie i cel warsztatów

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, oraz innych osób w różnym wieku, piszących amatorsko i mających ambicje poetyckie. Ich głównym celem jest zapoznanie zainteresowanych z funkcjonowaniem edukacyjnego, poetyckiego portalu Emultipoetry i korzyściami wynikającymi z jego użytkowania. Pomyślane są jako forma praktycznej pomocy literackiej  w osiąganiu jak najlepszych efektów pracy. Emultipoetry jest międzynarodowym, wielojęzycznym portalem poetyckim powstałym w 2008 roku. 

Warsztaty prowadzi Michał Zabłocki, pomysłodawca całego projektu, wykładowca Studium Literacko-Artystycznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (najstarszej w Polsce szkoły kreatywnego pisania), autor wielu tomików wierszy, popularnych blogów, tekstów piosenek i multimedialnych poetyckich inicjatyw.

Program warsztatów

Warsztaty pomyślane są jako jednodniowy kurs.

I. Z naciskiem na pisanie tekstów piosenek

Warsztaty pomyślane są jako jednorazowe wprowadzenie w temat pisania tekstów piosenek, ale można je też traktować jako wstęp do dłuższej aktywności w porozumieniu z Prowadzącym. 

Warsztaty trwają 4 godziny i składają się z dwóch części: wykładu/prezentacji oraz ćwiczeń. W ramach wykładu kursanci zapoznają się z najważniejszymi zasadami rządzącymi pisaniem tekstów piosenek oraz  współpracy z kompozytorami, artystami i producentami. W ramach ćwiczeń kursanci pod kierunkiem Prowadzącego piszą tekst piosenki. 

Pomiędzy częściami przewidziane są przerwy do uzgodnienia. 

Wymagania techniczne:
Część wykładowa: sala na miarę zapotrzebowania lokalnego wyposażona w projektor multimedialny i komputer z dostępem do Internetu. Nagłośnienie – 1 mikrofon i wyjście mini-jack stereo z laptopa. .

Część warsztatowa: sala dowolna, organizacja dowolna.

II. Z naciskiem na pisanie wierszy

Są to jednodniowe warsztaty z kontynuacją w formie całomiesięcznej prezenatacji w ramach akcji Wiersze na murach
. 

Uczestnicy odczytują kolejno swoje wiersze, wybrane uprzednio do publicznej prezentacji i analizy. Kopie odczytywanych wierszy zostają rozdane wszystkim Uczestnikom. Prowadzący dokonuje analizy kolejnych wierszy, formułując porady i proponując zmiany w technikach pisarskich. Uczestnicy warsztatów otrzymują też instrukcję pisania wierszy na użytek akcji Wiersze na murach, trwającej od 2002 roku przy ul. Brackiej 1 w Krakowie. Po zakończeniu warsztatów, w ustalonym okresie co najmniej kilku tygodni, piszą wiersze przeznaczone do prezentacji. Na zakończenie tego okresu Prowadzący dokonuje wyboru pakietu wierszy na całomiesięczną prezentację. 

Szczegóły akcji Wiersze na murach - tutaj!

Pomiędzy częściami przewidziane są przerwy do uzgodnienia. 

Wymagania techniczne: sala na miarę zapotrzebowania lokalnego, wyposażona w projektor multimedialny i komputer z dostępem do Internetu. Nagłośnienie – 1 mikrofon i wyjście mini-jack stereo z laptopa. 

CENA WARSZTATÓW do uzgodnienia


W sprawach organizacji i kosztów prosimy o kontakt z:
Fundacja Poemat
agnieszka.siemion@poemat.com.pl

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNKCJONALNOŚCIACH PORTALU
W FORMIE WYKŁADU INSTRUKTAŻOWEGO DOSTĘPNEGO ONLINE. 

 
III.
METODOLOGIA EDUKACYJNA EMULTIPOETRY,
czyli czego można uczyć wykorzystując poszczególne funkcjonalności portalu.


Poniżej proponujemy pięć cyklów edukacyjnych w ramach serwisu Emultipoetry:


1) Nauka pisania w oparciu o bibliotekę MELIP (Multilingual European Library of Poetry) 
A. Tworzenie własnego profilu użytkownika jako wizytówki i poetyckiego portfolio oraz samodzielne wpisywanie wierszy własnego autorstwa. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka autoprezentacji w formie pisemnej i słownej. 
B. Zapraszanie czytelników własnych wierszy do biblioteki. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Dlaczego poeci nie istnieją bez czytelników?
C. Przyjmowanie i uwzględnianie komentarzy w procesie twórczym. UZUPEŁNIAJĄCO: Szkolenie odporności na krytykę. 
D. Autoprezentacja w filmach video. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka autoprezentacji przed kamerą oraz uruchamianie wyobraźni w tworzeniu filmów oraz plików dźwiękowych do wierszy
E. Poszukiwanie tłumaczy dla własnych wierszy w innych obszarach językowych. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Zapoznanie ze specyfiką procesu tłumaczeniowego, tłumaczenie wierszy na inne języki w wersjach roboczych i ostatecznych. Komentowanie tłumaczeń przez autorów i czytelników

2) Nauka tłumaczenia oparciu o bibliotekę MELIP (Multilingual European Library of Poetry) 
A. Wpisywanie tłumaczeń
UZUPEŁNIAJĄCO: specyfika tłumaczenia poezji. 
B. Przyjmowanie komentarzy, zapraszanie do komentowania
UZUPEŁNIAJĄCO: komentowanie innych tłumaczeń, komentarze jako narzędzie korekty tłumaczeniowej w praktyce translatorskiej
C. Uwzględnianie komentarzy i wpisywanie kolejnych wersji
UZUPEŁNIAJĄCO: praca nad tekstem 
D. Konsultacje tłumacz-autor-native-speaker na czatach. 
UZUPEŁNIAJĄCO: funkcja konsultacji w procesie tłumaczeniowym, rola native-speakera w korekcie tłumaczeń
E. Zamykanie wersji ostatecznej 
UZUPEŁNIAJĄCO: Odpowiedzialność za wierność oryginałowi a oryginalność przekładu

3) Nauka pisania w oparciu o strefę gier internetowych IPOGS (Internartional Poetry Online Games Site):
A. Nauka pisania wierszy o parametrach użytkowych (Walls) 
UZUPEŁNIAJĄCO: Lektura różnorodnych formuł wierszy na murach z dotychczasowej praktyki projekcyjnej
B. Nauka pisania wierszy w sytuacjach ograniczonych  czasem (Freestyle) 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka koncentracji i uruchamiania poetyckiej wyobraźni. 
C. Nauka pisania tekstów piosenek (Song)
UZUPEŁNIAJĄCO: Przykłady piosenek literackich i teoria twórczości poetyckiej w dziedzinie piosenki. 

4) kierowanie procesem twórczym w grupach roboczych i klasach 
A. Grupowe pisanie wiersza na czacie
UZUPEŁNIAJĄCO: Kolaż jako sztuka, sztuki współdziałania (analogia do sztuk plastycznych, architektury, urbanistyki i sztuki filmowej)
B. Zakładanie i prowadzenie klas i grup edukacyjnych w aplecie społecznościowym
UZUPEŁNIAJĄCO: Zagadnienia samodyscypliny i pracy zdalnej
C. Prowadzenie korespondencji bezpośredniej między nauczycielem a uczniami
UZUPEŁNIAJĄCO: Zagadnienia indywidualnego toku edukacji

5) promowanie i ułatwianie czytelnictwa w oparciu Multilingual European Library of Poetry (MELIP)
A. Czytamy i tworzymy własną bibliotekę ulubionych wierszy
UZUPEŁNIAJĄCO: Strategie rozwijania osobowości poprzez czytelnictwo
B. Tworzenie profilu czytelnika
UZUPEŁNIAJĄCO: Dlaczego poeci nie istnieją bez czytelników?
C. Wyszukiwanie wierszy według języków i kluczy
UZUPEŁNIAJĄCO: Inne biblioteki internetowe i zagadnienia czytelnictwa w Internecie
D. Budowanie własnej biblioteki ulubionych wierszy
UZUPEŁNIAJĄCO: Jak skonstruowane są biblioteki
E. Analiza i komentowanie wierszy innych użytkowników oraz ich ocena 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka pisania krótkich komentarzy i mini-recenzji. Kultura wypowiedzi na temat innych wierszy. Odpowiedzialność krytyczna.