Παρίας

 Παρίας

" 'Οτι είναι Υψηλό παραμένει κατ'ανάγκην
σκοτεινό για τους Αδύναμους ανθρώπους.Αυτό που μπορεί να είναι Σαφές για έναν Ηλίθιο δεν είναι άξιο της προσοχής μου."

William Blake