Przeszłość | wersja ostateczna

tłumaczenie:  Ophelia

tłumaczony wiersz: The Past -  mahengonsal
0.0/5 | 0


Przeszłość powinna być wspominana taka, jaka była

nie taka, jaka mogła być

albo mogłaby być,

albo powinna być;

tylko jako retrospekcja

i obserwacja.

z naciskiem na miłe wspomnienia

bez powodowania złych uczuć

Ale ze zdolnością do przywołania

nawet nieprzyjemnych rzeczy

jako pasywny obserwator

bez zaangażowania emocjonalnego

To doprowadziłoby to zrównoważenia

I wniosłoby wewnętrzny spokój

HISTORIA tłumaczenia:

 
KOMENTARZE