Kim jestem | wersja robocza

tłumaczenie:  Caveman1

tłumaczony wiersz: Who am I -  mahengonsal
5.0/5 | 2


"Ja" zamknięty w pryzmacie
Obserwowany z każdej strony
Co widzą nie jest absolutem
Jedynie złożoną interpretacją
Sensorycznych interakcji
Miedzy obserwatorami a "ja"
Zmieniając każda chwilę
I z każda chwilą, wielorakość
Chwil doświadczanych
Przez tych, którzy mnie "widzą".


HISTORIA tłumaczenia:

 
KOMENTARZE


Moja ocena

Moja ocena:  

Thanks

Thanks for translating

Moja ocena

Moja ocena: