Εδώ | final version

translator:  Kostas Sarafantonis

translated poem: Tutaj - Michał Zabłocki
5.0/5 | 1


Εδώ θα ήθελα να ζήσω
Σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων
δε βρίσκεις άνθρωπο
Μπορείς να τρελαθείς
Και αυτό είναι το θέμα


translation HISTORY:

 
COMMENTS


My rating

My rating: