Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie. Tłumaczenia wierszy polskich autorów na język angielski - Marek Marciniak. Tłumaczenia wierszy poetów pochodzących z partnerskich Miast Literatury UNESCO na język polski - Zofia Ziemann.Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach