Warsztaty Emultipoetry

I. WARSZTATY POETYCKIE E-MULTIPOETRY
(TUTAJ OBEJRZYJ OPINIE, ZDJĘCIA i materiały Z WARSZATÓW)


Przeznaczenie i cel warsztatów

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, oraz innych osób w różnym wieku, piszących amatorsko i mających ambicje poetyckie. Ich głównym celem jest zapoznanie zainteresowanych z funkcjonowaniem edukacyjnego, poetyckiego portalu Emultipoetry i korzyściami wynikającymi z jego użytkowania. Pomyślane są jako forma praktycznej pomocy literackiej  w osiąganiu jak najlepszych efektów pracy. Emultipoetry jest międzynarodowym, wielojęzycznym portalem poetyckim powstałym w 2008 roku. W tym momencie na portalu jest zarejestrowanych 2600 użytkowników. 

Warsztaty prowadzi Michał Zabłocki, pomysłodawca całego projektu, wykładowca Studium Literacko-Artystycznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (najstarszej w Polsce szkoły kreatywnego pisania), autor wielu tomików wierszy, popularnych blogów, tekstów piosenek i multimedialnych poetyckich inicjatyw.

Program warsztatów

Warsztaty pomyślane są jako jednodniowy lub dwudniowy kurs.

Program warsztatów 1- dniowych


I. Z naciskiem na pisanie tekstów piosenek

1) Wykład o Multipoezji, czyli prezentacja multimedialnych możliwości funkcjonowania wiersza (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 60 min.
2) Pokaz teledysków z komentarzami (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
3) Prezentacja platformy eMultipoetry i jej narzędzi – referat (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
PRZERWA
4) Praktyczny kurs pisania wierszy na mury, wierszy na zadany temat i tekstów piosenek w oparciu o gry internetowe dostępne na stronie. (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 30 osób) – 30 minut
5) Wykład o pisaniu tekstów piosenek. Pytania i dyskusja. (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 30 osób) – 60 minut
6) Wspólne pisanie fragmentu tekstu piosenki w oparciu o grę internetową . (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 30 osób) – 90 minut

Pomiędzy częściami przewidziane są przerwy do uzgodnienia. Całość z przerwami: około 6 godzin.

Wymagania techniczne:
Część wykładowa: sala na miarę zapotrzebowania lokalnego wyposażona w projektor multimedialny i komputer z dostępem do Internetu. Nagłośnienie – 1 mikrofon i wyjście mini-jack stereo z laptopa. .

Część warsztatowa: sala komputerowa z dostępem do Internetu, do 20 osób, maksymalnie 2 osoby do jednego stanowiska komputerowego.

II. Z naciskiem na pisanie wierszy
1) Wykład o Multipoezji, czyli prezentacja multimedialnych możliwości funkcjonowania wiersza (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 60 min.
2) Pokaz teledysków z komentarzami (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
3) Prezentacja platformy eMultipoetry i jej narzędzi – referat (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
PRZERWA
4) Praktyczny kurs pisania wierszy na mury, wierszy na zadany temat i tekstów piosenek w oparciu o gry internetowe dostępne na stronie. (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 15 osób) – 30 minut
5) Wspólne pisanie wiersza na czacie. (Sala z komputerami, do 15 osób) – 90 minut
6) Michał Zabłocki czyta swoje wiersze. Dyskusja. (Dla dowolnej liczby słuchaczy) – 60 minut

Pomiędzy częściami przewidziane są przerwy do uzgodnienia. Całość z przerwami: około 6 godzin.

Wymagania techniczne:

Część wykładowa: sala na miarę zapotrzebowania lokalnego wyposażona w projektor multimedialny i komputer z dostępem do Internetu. Nagłośnienie – 1 mikrofon i wyjście mini-jack stereo z laptopa. 
Część warsztatowa: sala komputerowa z dostępem do Internetu, do 20 osób, maksymalnie 2 osoby do jednego stanowiska komputerowego.

Program warsztatów 2- dniowych

I. Z naciskiem na pisanie tekstów piosenek.

DZIEŃ I

1) Wykład o Multipoezji, czyli prezentacja multimedialnych możliwości funkcjonowania wiersza (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 60 min. 
2) Pokaz teledysków z komentarzami (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
3) Prezentacja platformy eMultipoetry i jej narzędzi – referat (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
PRZERWA
4) Praktyczny kurs pisania wierszy na mury, wierszy na zadany temat i tekstów piosenek w oparciu o gry internetowe dostępne na stronie. (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 30 osób) – 30 minut
5) Wykład o pisaniu tekstów piosenek. Pytania i dyskusja. (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 30 osób) – 60 minut
6) Wspólne pisanie tekstu piosenki w oparciu o grę internetową . (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 30 osób) – 90 minut

ZADANIE DOMOWE: Wpisać na Emultipoetry wiersz rymowany sylabotoniczny z refrenem. 

DZIEŃ II

Praca na tekstach wpisanych przez uczestników. Poprawki, uwagi, dyskusje (4 godziny z przerwami). 

Pomiędzy częściami przewidziane są przerwy do uzgodnienia. Całość z przerwami: około 6 godzin. 

Wymagania techniczne:

Część wykładowa: sala na miarę zapotrzebowania lokalnego wyposażona w projektor multimedialny i komputer z dostępem do Internetu. Nagłośnienie – 1 mikrofon i wyjście mini-jack stereo z laptopa. .

Część warsztatowa: sala komputerowa z dostępem do Internetu, do 20 osób, maksymalnie 2 osoby do jednego stanowiska komputerowego.

II.  Z naciskiem na pisanie wierszy. 

DZIEŃ I

1) Wykład o Multipoezji, czyli prezentacja multimedialnych możliwości funkcjonowania wiersza (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 60 min.
2) Pokaz teledysków z komentarzami (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
3) Prezentacja platformy eMultipoetry i jej narzędzi – referat (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, dla dowolnej liczby słuchaczy) – 30 minut
PRZERWA
4) Praktyczny kurs pisania wierszy na mury, wierszy na zadany temat i tekstów piosenek w oparciu o gry internetowe dostępne na stronie. (Sala z projektorem multimedialnym i ekranem, do 15 osób) – 30 minut
5) Wspólne pisanie wiersza na czacie. (Sala z komputerami, do 15 osób) – 90 minut
6) Michał Zabłocki czyta swoje wiersze. Dyskusja. (Dla dowolnej liczby słuchaczy) – 60 minut

ZADANIE DOMOWE: Wpisać na Emultipoetry 2-3 własne wiersze. 

DZIEŃ II

Praca na tekstach wpisanych przez uczestników. Recytacje, poprawki, uwagi, dyskusje (4 godziny z przerwami). 

Pomiędzy częściami przewidziane są przerwy do uzgodnienia. Całość z przerwami: około 6 godzin.

Wymagania techniczne:

Część wykładowa: sala na miarę zapotrzebowania lokalnego wyposażona w projektor multimedialny i komputer z dostępem do Internetu. Nagłośnienie – 1 mikrofon i wyjście mini-jack stereo z laptopa. .

Część warsztatowa: sala komputerowa z dostępem do Internetu, do 20 osób, maksymalnie 2 osoby do jednego stanowiska komputerowego.

 CENA WARSZTATÓW do uzgodnienia


W sprawach organizacji i kosztów prosimy o kontakt z:
Fundacja Poemat
biuro@poemat.com.pl

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNKCJONALNOŚCIACH PORTALU
W FORMIE WYKŁADU INSTRUKTAŻOWEGO DOSTĘPNEGO ONLINE. 

 
III.
METODOLOGIA EDUKACYJNA EMULTIPOETRY,
czyli czego można uczyć wykorzystując poszczególne funkcjonalności portalu.


Poniżej proponujemy pięć cyklów edukacyjnych w ramach serwisu Emultipoetry:


1) Nauka pisania w oparciu o bibliotekę MELIP (Multilingual European Library of Poetry) 
A. Tworzenie własnego profilu użytkownika jako wizytówki i poetyckiego portfolio oraz samodzielne wpisywanie wierszy własnego autorstwa. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka autoprezentacji w formie pisemnej i słownej. 
B. Zapraszanie czytelników własnych wierszy do biblioteki. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Dlaczego poeci nie istnieją bez czytelników?
C. Przyjmowanie i uwzględnianie komentarzy w procesie twórczym. UZUPEŁNIAJĄCO: Szkolenie odporności na krytykę. 
D. Autoprezentacja w filmach video. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka autoprezentacji przed kamerą oraz uruchamianie wyobraźni w tworzeniu filmów oraz plików dźwiękowych do wierszy
E. Poszukiwanie tłumaczy dla własnych wierszy w innych obszarach językowych. 
UZUPEŁNIAJĄCO: Zapoznanie ze specyfiką procesu tłumaczeniowego, tłumaczenie wierszy na inne języki w wersjach roboczych i ostatecznych. Komentowanie tłumaczeń przez autorów i czytelników

2) Nauka tłumaczenia oparciu o bibliotekę MELIP (Multilingual European Library of Poetry) 
A. Wpisywanie tłumaczeń
UZUPEŁNIAJĄCO: specyfika tłumaczenia poezji. 
B. Przyjmowanie komentarzy, zapraszanie do komentowania
UZUPEŁNIAJĄCO: komentowanie innych tłumaczeń, komentarze jako narzędzie korekty tłumaczeniowej w praktyce translatorskiej
C. Uwzględnianie komentarzy i wpisywanie kolejnych wersji
UZUPEŁNIAJĄCO: praca nad tekstem 
D. Konsultacje tłumacz-autor-native-speaker na czatach. 
UZUPEŁNIAJĄCO: funkcja konsultacji w procesie tłumaczeniowym, rola native-speakera w korekcie tłumaczeń
E. Zamykanie wersji ostatecznej 
UZUPEŁNIAJĄCO: Odpowiedzialność za wierność oryginałowi a oryginalność przekładu

3) Nauka pisania w oparciu o strefę gier internetowych IPOGS (Internartional Poetry Online Games Site):
A. Nauka pisania wierszy o parametrach użytkowych (Walls) 
UZUPEŁNIAJĄCO: Lektura różnorodnych formuł wierszy na murach z dotychczasowej praktyki projekcyjnej
B. Nauka pisania wierszy w sytuacjach ograniczonych  czasem (Freestyle) 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka koncentracji i uruchamiania poetyckiej wyobraźni. 
C. Nauka pisania tekstów piosenek (Song)
UZUPEŁNIAJĄCO: Przykłady piosenek literackich i teoria twórczości poetyckiej w dziedzinie piosenki. 

4) kierowanie procesem twórczym w grupach roboczych i klasach 
A. Grupowe pisanie wiersza na czacie
UZUPEŁNIAJĄCO: Kolaż jako sztuka, sztuki współdziałania (analogia do sztuk plastycznych, architektury, urbanistyki i sztuki filmowej)
B. Zakładanie i prowadzenie klas i grup edukacyjnych w aplecie społecznościowym
UZUPEŁNIAJĄCO: Zagadnienia samodyscypliny i pracy zdalnej
C. Prowadzenie korespondencji bezpośredniej między nauczycielem a uczniami
UZUPEŁNIAJĄCO: Zagadnienia indywidualnego toku edukacji

5) promowanie i ułatwianie czytelnictwa w oparciu Multilingual European Library of Poetry (MELIP)
A. Czytamy i tworzymy własną bibliotekę ulubionych wierszy
UZUPEŁNIAJĄCO: Strategie rozwijania osobowości poprzez czytelnictwo
B. Tworzenie profilu czytelnika
UZUPEŁNIAJĄCO: Dlaczego poeci nie istnieją bez czytelników?
C. Wyszukiwanie wierszy według języków i kluczy
UZUPEŁNIAJĄCO: Inne biblioteki internetowe i zagadnienia czytelnictwa w Internecie
D. Budowanie własnej biblioteki ulubionych wierszy
UZUPEŁNIAJĄCO: Jak skonstruowane są biblioteki
E. Analiza i komentowanie wierszy innych użytkowników oraz ich ocena 
UZUPEŁNIAJĄCO: Nauka pisania krótkich komentarzy i mini-recenzji. Kultura wypowiedzi na temat innych wierszy. Odpowiedzialność krytyczna.