(IPOGS, Walls) From the steps of St Paul’s

5.0/5 | 2


From the steps of St Paul’s
I saw you under the clocks;
But rush hour swept you away
As I ran for the lights.

Wiersz przetłumaczyli:


 
KOMENTARZE


Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena: