Χημειοθεραπεία

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  GeMa
5.0/5 | 3


Μικροκυτταρικά βηματάκια...


(μια μαυρίλα απλώνεται)


καβουράκια εργάτες…


(μια μαυρίλα απλώνεται)


από σκέψη σε σκέψη


κύτταρο το κύτταρο


και τότε,


γυρίζει το κλειδί στην πόρτα


και είναι αυτή


και μπαίνει φως


και οι μικροσκοπικοί θηρευτές


σταματούν τυφλωμένοι.

Poem versions


 
ΣΧΟΛΙΑ


Η ΨΗΦΟΣ ΜΟΥ

Η ΨΗΦΟΣ ΜΟΥ:  

Η ΨΗΦΟΣ ΜΟΥ

Η ΨΗΦΟΣ ΜΟΥ:  

Η ΨΗΦΟΣ ΜΟΥ

Η ΨΗΦΟΣ ΜΟΥ: