Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Εισαγωγική Ομιλία: Εγκατάσταση του Multipoetry και η Εφαρμογή του στην Υπηρεσία eMultipoetry.


I. Οι Πέντε Εκπαιδευτικοί Κύκλοι στην Υπηρεσία Emultipoetry:
1. Η διδασκαλία του γραπτού λόγου με βάση την MELIP (Πολύγλωση Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη της Ποίησης).
2. Η διδασκαλία μετάφρασης με βάση τη Βιβλιοθήκη MELIP.
3. Η ανεξάρτητη διδασκαλία από την ανεξάρτητη δημιουργική δραστηριότητα και την αυτό-εκπαίδευση με βάση την IPOGS (Διεθνή Ιστοσελίδα Online Παιχνιδιών Ποίησης ).
4. Κατευθύνοντας τη δημιουργική διαδικασία στις ομάδες εργασίας και κατηγορίες με βάση τις περιοχές του CHAT (Online Συνομιλιών) και της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
5. Η προώθηση και διευκόλυνση της Βιβλιοθήκης MELIP (Πολύγλωση Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη της Ποίησης).

II. Η στρωματοποίηση των Εκπαιδευτικών Κύκλων Χωρισμένη σε μαθήματα
Εισαγωγική διάλεξη. Η δημιουργία του Multipoetry και η εφαρμογή στη διαδικτυακή υπηρεσία Emultipoetry.

Α) Η διδασκαλία της γραφής με βάση τη Βιβλιοθήκη MELIP (Πολύγλωση Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη της Ποίησης).
1. Ο ποιητής δημιουργεί το δικό του προφίλ χρήστη ως μια σύντομη παρουσίαση και ένα χαρτοφυλάκιο της ποίησής του, καθώς είναι σε θέση να εγγραφεί ανεξάρτητα για τα έργα του από τον ίδιο.
Συμπλήρωμα: Η διδασκαλία της αυτο-παρουσίασης, τόσο γραπτά όσο και προφορικά.
2. Η πρόσκληση των αναγνωστών να υποβάλουν τα δικά τους ποιήματα στη βιβλιοθήκη.
Συμπλήρωμα: Γιατί δεν υπάρχουν ποιητές χωρίς αναγνώστες;
3. Η αποδοχή λαμβανομένων υπόψη των σχολίων στη δημιουργική διαδικασία. 
Συμπλήρωμα: Εκπαίδευση για το πώς να είναι ανθεκτικοί σε κριτική.
4. Αυτο-παρουσίαση σε ταινίες βίντεο.
Συμπλήρωμα: Κατάρτιση για την αυτο-εκπροσώπηση μπροστά από την κάμερα, καθώς και η κινητοποίηση της φαντασίας κάποιου στη δημιουργία ταινιών και ηχητικών για την ποίηση.
5. Η αναζήτηση για τους μεταφραστές για την ποίηση του ενός σε άλλες γλώσσες.
Συμπλήρωμα: Εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες της όλης διαδικασίας της μετάφρασης, καθώς και η μετάφραση της ποίησης σε άλλες γλώσσες σε μία αρχική και στη συνέχεια τελική έκδοση. Παρατηρήσεις σχετικά με τις μεταφράσεις από τους συγγραφείς (ποιητές) και τους αναγνώστες τους.

Β) Η διδασκαλία της μετάφρασης με βάση βάση τη Βιβλιοθήκη MELIP (Πολύγλωση Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη της Ποίησης)
1. Το γράψιμο των μεταφράσεων.
Συμπλήρωμα: Οι ιδιαιτερότητες της μετάφρασης ποίησης.
2. Η αποδοχή των παρατηρήσεων και η πρόσκληση για διατύπωση παρατηρήσεων.
Συμπλήρωμα: Σχολιάζοντας άλλες μεταφράσεις, τα σχόλια ως εργαλείο για να διορθωθούν οι μεταφράσεις στη διαδικασία.
3. Η λήψη των παρατηρήσεων και η σύνταξη των διαδοχικών εκδόσεων.
Συμπλήρωμα: Δουλεύοντας σε κείμενο
4. Διαβούλευση μεταξύ μεταφραστή-συγγραφέα- φυσικού ομιλητή σε chat rooms.
Συμπλήρωμα: Η λειτουργία της διαβούλευσης στη διαδικασία της μετάφρασης, καθώς και ο ρόλος της εκπαίδευσης στους εγχώριους ομιλητές στις επεξεργασίες των μεταφράσεων.
5. Ολοκληρώνοντας την τελική έκδοση
Συμπλήρωμα: Η ευθύνη για την πιστότητα της μετάφρασης με το πρωτότυπο, καθώς και η ίδια η πρωτοτυπία της μετάφρασης.

Γ) Η διδασκαλία της γραφής με βάση την IPOGS (Διεθνής Ιστοσελίδα Online Παιχνιδιών Ποίησης ):
1. Η διδασκαλία της γραφής ποίησης χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαθέσιμο χώρο - δηλαδή τους τοίχους
Συμπλήρωμα: Η ανάγνωση των διαφόρων μορφών της ποίησης στους τοίχους με τη βοήθεια των προβολέων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.
2. Η διδασκαλία για το πώς να γραφτεί ποίηση σε καταστάσεις όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος (Ελεύθερο στυλ)
Συμπλήρωμα: Η διδασκαλία της συγκέντρωσης και της κινητοποίηση της ποιητικής φαντασίας.
3. Η διδασκαλία της γραφής στίχων με μουσική (τραγούδια)
Συμπλήρωμα: Παραδείγματα λογοτεχνικών τραγουδιών και η θεωρία της ποίησης στη σφαίρα των τραγουδιών.

Δ) Η διεύθυνση της δημιουργικής διαδικασίας σε ομάδες εργασίας και τάξεις.
1. Ομάδα συγγραφής ποίησης στα chat rooms.
Συμπλήρωμα: Το Κολάζ ως μια τέχνη, διαφορετικά είδη τέχνης που εργάζονται μαζί (ανάλογη με τις καλές τέχνες, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, και τον κινηματογράφο). 
2. δημιουργία και διεύθυνση των τάξεων και των εκπαιδευτικών ομάδων σε ένα κοινωνικό σύστημα.
Συμπλήρωμα: Οι ερωτήσεις της αυτοπειθαρχίας και της εργασίας γίνονται με τη χρήση του Διαδικτύου
3. Η διεξαγωγή της άμεσης αλληλογραφίας μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
Συμπλήρωμα: Οι ερωτήσεις αφορούν ένα μεμονωμένο, ανεξάρτητο πρόγραμμα σπουδών.

Ε) Προώθηση και διευκόλυνση των αναγνωστών με βάση τη Βιβλιοθήκη MELIP (Πολύγλωση Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη της Ποίησης)
1. Διαβάζουμε και δημιουργούμε τις δικές μας βιβλιοθήκες, τα αγαπημένα μας ποιήματα
Συμπλήρωμα: Η στρατηγική της ανάπτυξης μιας προσωπικότητας μέσα από το αναγνωστικό κοινό
2. Η δημιουργία ενός προφίλ αναγνώστη
Συμπλήρωμα: Γιατί δεν υπάρχουν ποιητές χωρίς αναγνώστες;
3. Η αναζήτηση για την ποίηση, σύμφωνα με τις γλώσσες και τα πλήκτρα
Συμπλήρωμα: Άλλες βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο και ζητήματα που σχετίζονται με το αναγνωστικό κοινό στο Διαδίκτυο.
4. Η κατασκευή μιας βιβλιοθήκης με τα αγαπημένα ποιήματα.
Συμπλήρωμα: Πώς είναι κατασκευασμένες οι βιβλιοθήκες,
5. Μια ανάλυση και σχόλια σχετικά με την ποίηση των άλλων χρηστών, καθώς και τη γνώμη τους.
Συμπλήρωμα: Η διδασκαλία της γραφής σύντομου σχολιασμού και μίνι-πελατών. Ο πολιτισμός του σχολιάζοντας κάποιου άλλου την ποίηση. Η ευθύνη που συνοδεύει την κριτική.

ΕΡΓΟ E-MULTIPOETRY – ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Ι. Θεμέλια της Στρατηγικής:

1. Στόχοι Επικοινωνίας:
 • προώθηση της γνώσης σχετικά με το έργο (επίγνωση του έργου)
 • εύρεση συγγραφέων - τους συμμετέχοντες στο σχέδιο
 • αναζήτηση συνεργατών - συντονιστών συζητήσεων chat, συνδιοργανωτές του έργου
2. Ομάδα στόχος:
 • Άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την ποίηση, γράφοντας δικά τους κείμενα
 • Ενεργοί χρήστες του Ίντερνετ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε social media (Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης)
 • Ανοικτοί σε σύγχρονες, διαδραστικές μορφές προώθησης (Διαδίκτυο, εργαλεία πολυμέσων)
 • Πρόθυμοι να δράσουν συλλογικά - κοινή παραγωγή και προώθηση κοινών
 • Ανοικτοί στη διεθνή συνεργασία
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας, αλλά αφορά κυρίως τους νέους (φοιτητές, άτομα κάτω των 35 ετών – κυρίως ιδιώτες-μη επαγγελματίες χρήστες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης)
II. Πρόταση Διαφημιστικών δραστηριοτήτων:

Δίαυλοι επικοινωνίας:
Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στην επικοινωνία μέσω Διαδικτύου σε σχέση με την επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.emultipoetry.eu. Το κύριο μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την αναζήτηση ατόμων που ενδιαφέρονται ενδεχομένως για συνεργασία είναι η συγγραφή άρθρων σε blogs σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τα παρακάτω ιστολόγια (blogs) έχουν δημιουργηθεί για αυτόν το λόγο:
 • http://e-multipoetry.over-blog.com/
 • http://emultipoetry.canalblog.com/
 • http://emultipoetry.centerblog.net/
 • http://emultipoetry.skyrock.com/

Μεταξύ των άλλων επιλογών που χρησιμοποιούνται υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης στα φόρουμ ή στις θεματικές ομάδες που δημιουργούνται από άλλους χρήστες σχετικά με τα ανωτέρω κοινωνικά portals, καθώς και μια άμεση επικοινωνία με τους συντάκτες των διαφόρων ιστολογίων που αφορούν την ποίηση.

2. Δράσεις και περιεχόμενο:
Οι δραστηριότητες προώθησης χρήσιμοποιούν τους διαύλους επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω για τη διάδοση πληροφοριών από τις ακόλουθες κύριες ομάδες θεμάτων:
 • Προηγούμενη και τρέχουσα εξέλιξη του έργου στην Πολωνία και στην Ευρώπη
 • Τις δυνατότητες ανάπτυξης του σχεδίου (περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών του έργου, πιθανές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του έργου, το άνοιγμα σε διαφορετικές νέες ιδέες)
 • τρέχουσες δραστηριότητες - αναζήτηση για άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο, πρόσκληση για προγραμματιζόμενες ενέργειες με καθορισμένους όρους.
Δραστηριότητα με δικά μας ιστολόγια:
 • Όλα τα ιστολόγια γράφονται την ίδια στιγμή από το αρχικό στάδιο και οι πληροφορίες που υπάρχουν δημοσιεύονται επίσης το ίδιο (χειριστές ιστολογίων από μια πύλη σπάνια έχουν ιστολόγια για άλλες πύλες και έτσι δεν λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες δύο ή περισσότερες φορές, και την ίδια στιγμή δεν πρέπει να παραλείψουμε κανένα από τα δημοσιευμένα στοιχεία). Εάν η δραστηριότητα των αναγνωστών ενός από τα ιστολόγια δείχνουν το ενδιαφέρον τους για μια δεδομένη πτυχή του έργου, η επόμενη δημοσιευμένη πληροφορία αξίζει την καλύτερη απάντηση και να διατηρήσει το ενδιαφέρον, έστω κι αν το σχέδιο δημοσίευσης για άλλα ιστολόγια μπορεί να μη διατηρηθεί
 • Νέες πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται κατά μέσο όρο κάθε 2 μέρες
 • Το περιεχόμενο των άρθρων (που επιλέγεται από τις κύριες ομάδες των θεμάτων) θα πρέπει να διαφοροποιείται –η  εντονότερη διαφοροποίηση ξυπνά το ενδιαφέρον των αναγνωστών
 • Αν είναι δυνατό, τα κείμενα θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες, να περιέχει συνδέσεις σε παραδείγματα της χρήσης του multipoetry σε διάφορες χώρες (διαλογική μορφή που δείχνει ένα ζωντανό έργο σε μια φάση έντονης ανάπτυξης, π.χ. "Ο Czeslaw τραγουδά" στο myspace ή youtube, κείμενα από συζητήσεις σε διάφορες γλώσσες, φωτογραφίες από τα ποιήματα σε τοίχους σπιτιών).
Δραστηριότητα στο φόρουμ και σε θεματικές ομάδες:
 • Συμμετοχή σε συζητήσεις στα φόρουμ και στις ομάδες, θα μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των άλλων χρηστών για το multipoetry και τα ιστολόγια και να ανακατευθύνουν την επισκεψιμότητα σε αυτά τα ιστολόγια
 • Επιλογή των θεμάτων - ποίησης, λογοτεχνίας, προσωπική καλλιτεχνική παραγωγή, διαδραστικές μορφές προώθησης της τέχνης και των πολυμέσων ως υλικό τέχνης
 • Οι δημοσιευμένες θέσεις δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο θέμα του multipoetry έτσι ώστε να μην ερμηνευθεί ως έντονη αυτοπροώθηση του ιστολογίου - συγκέντρωση του διαλόγου σχετικά με τον συνομιλητή του (π.χ. γνωμοδότηση επί των παραγωγών των άλλων χρηστών, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, διατηρώντας τη συζήτηση με ερωτήσεις).
Άμεση επικοινωνία με άλλους χρήστες:
 • Η άμεση επικοινωνία που θα πρέπει να έχει ένα άτομο και εξατομικευμένο χαρακτήρα - πρέπει να αφορούν καθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου χρήστη, να συντηρεί και να αναπτύσσει το ενδιαφέρον του, να απαντήσει στις ερωτήσεις του, να προσδιορίζονται προτάσεις συνεργασίας
 • Επαφή με τους ανθρώπους που έχουν επιλεγεί, με δηλώσεις τους ή δραστηριότητες (επισκέψεις στο ιστολόγιο, τον αριθμό θέασης της σελίδας των ακόλουθων άρθρων) με τις οποίες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στο έργο
 • Επαφή με ανθρώπους των οποίων τηρούνται οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτοι και οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί στο φόρουμ και σε θεματικές ομάδες
 • Επαφή με τους συντάκτες των ιστολογίων με ενδιαφέροντα και πολύτιμα περιεχόμενα.
Πρόσθετες δράσεις:
 • Δημιουργία ενός άρθρου σχετικά με το eMultipoetry για τη γαλλική εκδοχή της wikipedia.
III. Κατ 'εκτίμηση αποτελέσματα των προωθητικών ενεργειών:
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος των περιγραφόμενων δραστηριοτήτων είναι να βρούμε μέσα από καθεμιά από τις προαναφερθείσες πύλες τουλάχιστον 4-5 άτομα που συνεχώς να ενδιαφέρονται για συνεργασία, η οποία δίνει έναν συνολικό αριθμό των 16-20 ατόμων. Η ομάδα αυτή πρέπει να περιέχει επίσης και υποψήφιους για τη συν-δημιουγία ποιημάτων και τη διαχείριση των συνομιλιών.
Στην περίπτωση της μακροχρόνιας δραστηριότητας των ιστολογίων, όχι μόνο τα ίδια, αλλά και εκείνα που διαχειρίζονται οι συνεργαζόμενοι χρήστες, είναι δυνατό να αυξηθεί ο αριθμός των πολύτιμων υποψηφίων και να χτιστεί και να διατηρηθεί η ευαισθητοποίηση του έργου μεταξύ των χρηστών στη Γαλλία.