Janusz A. Wieczorek

 Janusz A. Wieczorek

Krakauer. Urodzony w zeszłym tysiącleciu. Edukację wczesnoszkolną odbierał na krakowskich Plantach oraz pod Dworcem Głównym. Potem było tylko gorzej. Posiada umiejętność czytania. Czasami także coś napisze. Miłośnik młodych kobiet i starych tramwajów.