Maria Baster-Grząślewicz

 Maria Baster-Grząślewicz

Myśli
rozsypały się i nie chcą być domem.
Są obłokiem. Nie umiem go
dosięgnąć.