Kontury

autor:  Piotr Paschke
5.0/5 | 3


To tylko pozory

Obiecują mi więcej
niż obiecać mogą
nieskalane pocałunkami
gorzkiej ziemi

To Tylko pozory

Drżą na myśl
że mogą się przysiąść
do mojej schorowanej jaźni
której coraz trudniej

Czas wciąż dzwoni w uszach
wsysa w siebie raj
wciera przejścia przez skórę
tępej nienawiści

tak pozornej
jak każda dawna miłość
nieskalana
odczuwaniem skóry

Pozory
zagnieździły się

spokojnie nienawidzą
Poznań, 24.09.2021r. 
KOMENTARZE


Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena: