Edeńskie ogrody

5.0/5 | 2


Eden- mój i twój raj, i niebieskie
Drzewa, których próżno u nas szukać.
Eden- słowo piękniejsze
Od nagich i pięknych, kobiety i mężczyzny.
Eden, którego nie ma.
...

Eden na mapkach z bazaru,
Na koszulkach z Matką Boską
I przy Ścianie Płaczu.
Eden na znalezionym przez głodnego ciastku.
Eden, Eden, Eden...
Eden, którego nie ma.
...

Kiedy odejdę za edeński most
Wśród trąb anielskich,
Płaczcie nad moim brzydkim ciałem.
Płaczcie za Edenem.
Płaczcie w koszulce, z mapą i przy Ścianie Płaczu.
Płaczcie za tymi, których nie ma. 
KOMENTARZE


Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena: