2018-05-25

Dane osobowe w naszym regulaminie

Drodzy Użytkownicy, aby zadośćuczynić wymaganiom RODO, informujemy, że dokonaliśmy uściśleń w § 4 regulaminu serwisu. Zapraszamy do zapoznania się z jego zapisami. Informacje o administratorze danych osobowych znajdziecie w § 1.