Agnieszka Rautman-Szczepańska

 Agnieszka Rautman-Szczepańska

lekarka specjalistka medycyny rodzinnej, pisarka i rysowniczka.