(IPOGS, Walls) kiedy rozmawialiśmy

5.0/5 | 9


kiedy rozmawialiśmy
o wpływie wina na duszę
pękały czarne obłoki
lekko przeszliśmy po kładce
nad przepaścią 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
18.06.2022,  renee