Blaga

5.0/5 | 2


A potem, gdy wątpliwość jak sęp,
wydziobuje ci wątrobę,
masz otwarte oczy.
Udajesz pięknie
obojętność.
Biliby brawo, gdyby wiedzieli
ale to ostatnia rzecz na świecie.
Nie chcesz Oskara! Żądasz szczerości,
niedozwolonej w wierszach z imienia,
jak miłość. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: