(IPOGS, Walls) Czytać Z Tobą wiersze Heinego

author:  scribbler
5.0/5 | 6


Czytać Z Tobą wiersze Heinego
co wieczór, jeden wers wdrożyć
w życie, z ukochaną kobietą.
Takie me marzenie czternastego
w dniu Świętego Walentego 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: