Szczęście

author:  scribbler
5.0/5 | 5


Czy jesteś szczęśliwa?
Czy jestem szczęśliwa pytasz?
Czymże jest szczęście? Ważne, aby nie cierpieć.
Czy Ty ze mną szczęśliwa byłaś?
Ważne, że nie cierpiałam.

Poem versions


 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
03.11.2021,  Puszuk