(IPOGS, Walls) hegemonium słowa

5.0/5 | 1


hegemonium słowa
czytane między
nic nieznaczącymi
wersami życia
eksploduje treścią 
COMMENTS


My rating

My rating: