***

5.0/5 | 1


hegemonium słowa
czytanie między
nic nieznaczącymi
wersami życia
eksploduje treścią

Marzanna Kołodziej 
COMMENTS


My rating

My rating: