(IPOGS, Walls) Atak paniki to jak gdy

author:  scribbler
0.0/5 | 0


Atak paniki to jak gdy
kołysząc się na krześle
nie chcesz spać i chwytasz się
wyboraź sobie, że nie ma czego
NIE 
COMMENTS