HISTORIA

0.0/5 | 0


HISTORIA

Nie pojmuję jak i ty
ruchu sku'lonych planet kłamstw
bo jak mi pojąć gdy…
w rozdźwiękach chichotu chaosu
wielkim przemalowaniem i…
zaklinaniem historii
niedokończenie poturbowanej
opuszczonego przez antenatów
ojczystego raju
w rzeki zapomnienia odmęcie
bez pojęcia czy z wydęciem
choć jej deformacja
w magii teatrum absurdu
nie trwa wiecznie
czuć zapach wczoraj niesprawiedliwy
zaszły przez zamykany
przez okultystów
mafii anorektycznych
lufcik pornografii
irracjonalnej teraźniejszości
gwiezdnych na Ziemi wojen
przymykany jest przed prawdą

⊰Ҝற$⊱……………………………………………………………… Toruń, 14 grudnia '19 
COMMENTS