(IPOGS, Walls) Tak ekstrawagancka tak szalona

author:  scribbler
5.0/5 | 2


Tak ekstrawagancka tak szalona
Niczym nie dziwiła już ona
Szaleństwo jej koło zatoczyło
Gdy stała się zwykła
Otoczenie iście się zdziwiło 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: