Widzę, jak składasz swe dłonie.

author:  resisto
5.0/5 | 1


Widzę, jak składasz swe dłonie
W modlitewnym geście
Łączysz palce jak tamy nad przepaścią
I podnosząc do góry oczy, szukasz desperacko
Tam nieruchome niebo
Ze schowanym w kieszeni słońcem
Lub z klasyczną tęczą w której książkowo
Rozszczepia się światło
Dużo odpowiedzi
żadnej na temat 
COMMENTS


My rating

My rating: