(IPOGS, Walls) Inteligenckie szuje!

author:  G. H. Suss
0.0/5 | 0


Inteligenckie szuje!
Jak tak można!
Kultura nas definiuje,
ale zapomnieliście o tradycji!
HWDP 
COMMENTS


@ Michał Zabłocki

Nie, i mam więcej napisów adekwatnych do miejsca wyświetlania :) To są mury, widok znany, huje, kurwy, Legia Pany! /// (proszę mnie nie wywalać ze studiów)
12.11.2017,  G. H. Suss

a może tak? :-)

Inteligenckie szuje!
Jak tak można!
Zapomnieliście o tradycji!
Kultura nas definiuje
a nie HWDP

Raczej...

...HWWDP.