Cisza

author:  Jan Strządała
5.0/5 | 2


Dotykam twojej ciszy słowem
śpiewa
Dotykam twojej duszy ciałem
boi się
ciemnieje. 
COMMENTS


My rating

My rating:  
21.06.2016,  ygritte

My rating

My rating:  
19.02.2012,  olszyna