(IPOGS, Walls) Znienawidzić Ciebie TERAZ

author:  Anka Winiarska
5.0/5 | 5


Znienawidzić Ciebie TERAZ
jest tak smao trudne jak
pokochać Ciebie WTEDY.
Z nie mo żli wo ści
w nie mo żli wość 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: