(IPOGS, Walls) Góry wśród mórz strzegące

author:  Paweł Szkołut
5.0/5 | 4


Góry wśród mórz strzegące
domów, łodzi i skarbu
ukrytego w swym wnętrzu i
tego – w nas, co jest źródłem
wrażliwości na piękno 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: