(IPOGS, Walls) Hmmm.

author:  Lady Kapryssa
0.0/5 | 0


Hmmm.
Nie wiem co napisać,
Kredą z myśli na ścianie.
A co jak się nie spodoba
I zaciek zostanie? 
COMMENTS