(IPOGS, Walls) Po naszym spotkaniu została we

0.0/5 | 0


Po naszym spotkaniu została we
mnie głęboka rysa - jak na
płycie gramofonowej.
Teraz gdy cię widzę, za-czynam
się za za zacinać. 
COMMENTS