(IPOGS, Walls) Straciłam wątek,

author:  Yvonne Maria Nowak
5.0/5 | 7


Straciłam wątek,
wplatając nitkę
miłości
w miejsce
osnowy.

Translated by:


 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: