(IPOGS, Walls) Czas lania wody

author:  Beata Huet
5.0/5 | 2


Czas lania wody
burz w szklance
małych deszczów
z wielkich chmur
trafiania pod rynnę 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: