Giętkość wspòłistnienia

5.0/5 | 4


Jeżeli jedna kula zachodzi w drugą
Jak słońce i księżyc pod powierzchnią ...
Metarfoza skupienia podściółki
Rzęsa wodna wypłynie strumieniem dozgonnej

miłości sklepienia gwiazdy pòłnocy
Tam jest to co mieści się w dzwonie
Pustej przestrzeni łąk wystającej
Na kuli migdałkòw pośrodku

To co nazywa się mleko trzy w jednym
Elipsa powierzchni dotyk nieskazitelnej
Powtòrki szkoły życia jedności
Na widoku asdrodemusa piòra giętkości 
KOMENTARZE


Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena: