(IPOGS, Walls) zwykłe kobiety

author:  Maria Duszka
5.0/5 | 1


zwykłe kobiety
rodzą dzieci
poetkom
Bóg plącze życiorysy
aby rodziły wiersze

Translated by:


 
COMMENTS


My rating

My rating: