(IPOGS, Walls) Podrażniasz moje myśli

auteur:  jeanne sol part
5.0/5 | 2


Podrażniasz moje myśli
linie telegramu
wysyłam ci
depeszę
miłości 
commentaires


mes votes

mes votes:  

mes votes

mes votes:  
08.06.2011,  mroźny