(IPOGS, Walls) w milczeniu własnych

author:  Grzegorz Darłak
5.0/5 | 4


w milczeniu własnych
niedociągnięć
utwierdzony mową twojego ciała
wiadomość od duszy kata
została odczytana 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: